Hỗ trợ khách hàng

Các lưu ý khi gửi email cho danh sách gmail

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 3735 | Cật nhập lần cuối: 8/5/2020 11:15:10 AM | RSS

Lý do thư bị đánh dấu là spam

Gmail có một hệ thống tự động giúp phát hiện các thư khả nghi và chứa vi-rút, tìm hiểu từ những nội dung mà người dùng Gmail thường đánh dấu là spam.

Nếu bạn nhấp vào nhãn Spam và mở một trong các thư, bạn sẽ thấy một thông báo ở trên cùng với giải thích ngắn gọn lý do thư cụ thể đó được đặt vào Spam. Sử dụng thông tin này để tự bảo vệ bạn khỏi thư tiềm ẩn nguy hiểm hoặc lừa đảo và hiểu rõ hơn lý do thư bị hoặc không bị đánh dấu là spam.

Dưới đây là một số giải thích mà bạn có thể gặp:

Âm mưu lừa đảo

Một số người gửi spam gửi thư lừa đảo cố lừa bạn chia sẻ thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc số thẻ tín dụng. Thực tiễn này được gọi là lừa đảo.

Điều bạn cần biết:

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tránh nhấp vào liên kết trong những thư này cũng như không trả lời những thư đó. Người gửi spam có thể gửi thư dường như đến từ một người hoặc công ty mà bạn biết và thậm chí có thể tấn công vào email của ai đó và gửi thư từ tài khoản đó. Do đó, hãy cảnh giác với những thư này, ngay cả khi bạn biết người gửi. Xin lưu ý rằng Google sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm của bạn qua email.

Hành động bạn có thể thực hiện:

Nếu thư dường như là một nỗ lực lấy thông tin cá nhân của bạn, hãy đánh dấu "Báo cáo lừa đảo" cho thư để giúp hệ thống của chúng tôi tìm hiểu từ những nỗ lực đó.

Nếu thư rõ ràng không độc hại, bạn có thể nhấp vào nút "Không phải spam" để chuyển thư ra khỏi Spam và vào Hộp thư đến của bạn. Bạn cũng có thể chọn "Báo cáo không phải là thư lừa đảo" để cho chúng tôi biết rằng thư là hợp pháp (nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh "Trả lời" để xem tùy chọn này). Bằng cách đánh dấu thư không phải là spam hoặc lừa đảo, hệ thống của Gmail sẽ tìm hiểu từ ví dụ đó và chính xác hơn trong việc đánh dấu thư trong tương lai. Cũng có một số việc mà bạn có thể thực hiện để ngăn email hợp pháp không bị đánh dấu là spam.

Thư từ người gửi chưa xác định

Người gửi spam có thể giả mạo thư để biến thư giống như được gửi bởi một công ty hoặc trang web thực sự mà bạn có thể tin cậy. Để giúp bảo vệ bạn khỏi những thư đó, Google cố xác minh người gửi thực sự bằng cách sử dụng xác thực email.

Quá trình xác thực cố xác minh người gửi thực sự bằng cách xem xét dữ liệu xác thực của thư. Dữ liệu này sẽ được bao gồm trong các tiêu đề "được ký bởi" hoặc "được gửi thư bởi" (được hiển thị bên dưới dòng chủ đề khi bạn xem các chi tiết của thư). Khi người gửi không bao gồm dữ liệu này, chúng tôi không thể đảm bảo liệu thư có bị giả mạo không. Ví dụ: thư có thể xác nhận đến từ địa chỉ Gmail nhưng chúng tôi không thể xác nhận xác nhận đó nếu thư không có dữ liệu xác thực.

Dữ liệu xác thực bị thiếu có thể xuất hiện trong thư hợp pháp cũng như thư độc hại. Ví dụ: Gmail không thể xác minh thư được gửi qua trang web (như khi bạn bè chia sẻ tin bài qua báo trực tuyến), thư được tự động chuyển tiếp (như từ địa chỉ email trường học đến địa chỉ Gmail cá nhân của bạn) hoặc thư được gửi đến danh sách gửi thư.

Điều bạn cần biết:

Điều quan trọng là phải cảnh báo âm mưu lừa đảo, thư cố lừa bạn chia sẻ thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc chi tiết thẻ tín dụng, truy cập trang web độc hại hoặc chấp nhận vi-rút máy tính. Người gửi spam có thể gửi thư dường như đến từ một người hoặc công ty mà bạn biết và thậm chí có thể tấn công vào email của ai đó và gửi thư từ tài khoản đó. Do đó, hãy cảnh giác với những thư này, ngay cả khi bạn biết người gửi. Xin lưu ý rằng Google sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu hoặc thông tin cá nhân của bạn qua email.

Đối với mọi thư khả nghi, chúng tôi khuyên bạn nên tránh nhấp vào các liên kết và tệp đính kèm và không trả lời thư đó.

Hành động bạn có thể thực hiện:

Nếu thư dường như là một nỗ lực lấy thông tin cá nhân của bạn, hãy đánh dấu "Báo cáo lừa đảo" cho thư để giúp hệ thống của chúng tôi tìm hiểu từ những nỗ lực đó.

Nếu bạn thấy thư chưa được xác thực mà bạn biết rằng là hợp pháp, hãy làm theo các bước gỡ rối sau đây; có thể có sự cố về phía người gửi hoặc với cài đặt của bạn. Nếu bạn tin tưởng rằng thư không độc hại, hãy nhấp vào nút "Không phải spam" để chuyển thư ra khỏi Spam và vào Hộp thư đến của bạn. Cũng có một số việc mà bạn có thể thực hiện để ngăn email hợp pháp không bị đánh dấu là spam.

Thư bạn đã gửi vào Spam:

Trước đây bạn đã đánh dấu những thư này là spam bằng cách nhấp vào nút "Báo cáo spam" hoặc "Báo cáo lừa đảo". Cả hai tác vụ này sẽ gửi thư đến thư mục Spam và xóa thư đó khỏi Hộp thư đến của bạn.

Điều bạn cần biết:

Sau khi bạn báo cáo spam cho vài thư từ cùng một người gửi, hệ thống của chúng tôi sẽ tìm hiểu từ hành vi của bạn và có thể tiếp tục đặt thư của người gửi đó vào thư mục Spam ngay cả khi bạn không báo cáo cụ thể những thư đó.

Đồng thời lưu ý rằng bạn có thể tạo bộ lọc để định tuyến thư nhất định từ Spam vào Hộp thư đến hoặc định tuyến thư spam vào Thùng rác của mình. Chúng tôi sẽ cho bạn biết bất kỳ khi nào bộ lọc của bạn khiến thư mà hệ thống của chúng tôi xác định là spam được chuyển đến Hộp thư đến của bạn; nếu bạn muốn những thư đó ở lại thư mục Spam, hãy xem xét việc thay đổi bộ lọc của bạn.

Hành động bạn có thể thực hiện:

Nếu bạn không muốn thư nằm lại trong thư mục Spam, hãy nhấp vào nút "Không phải spam" để chuyển thư đó vào Hộp thư đến của bạn. Nếu bạn đã đánh dấu thư đó là âm mưu lừa đảo do nhầm lẫn, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh "Trả lời" ở phía trên cùng bên phải của ngăn thư và chọn "Báo cáo không phải là thư lừa đảo" để cho chúng tôi biết rằng thư là hợp pháp. Bằng cách báo cáo rằng thư không phải là spam hay lừa đảo, bạn sẽ giúp hướng dẫn hệ thống của Gmail những việc cần làm khi thấy thư tương tự trong tương lai.

Bạn có thể điều chỉnh bộ lọc của bạn nếu bộ lọc đang khiến spam được chuyển lại vào Hộp thư đến của bạn.

Giống thư khả nghi

Gmail sử dụng các hệ thống phát hiện spam tự động để phân tích các mẫu và dự đoán loại thư nào là lừa đảo hoặc có thể gây hại. Dưới đây chỉ là một vài điều mà hệ thống của chúng tôi xem xét khi đánh dấu thư là spam:

  • Nội dung thường được kết hợp với spam như nội dung người lớn và chương trình "làm giàu nhanh"
  • Thư có vẻ là phản hồi "thư trả về" (email được hệ thống tạo mà bạn có thể tự động nhận được sau khi gửi thư không thể gửi được như thư được gửi đến địa chỉ email không hợp lệ)
  • Thư được gửi từ tài khoản hoặc địa chỉ IP đã gửi thư spam khác
  • Hành vi của người dùng Gmail khác, chẳng hạn như nhiều người báo cáo spam từ một người dùng cụ thể
  • Giống thư lừa đảo hoặc spam khác dựa trên sự kết hợp của những thứ như vấn đề trong chủ đề, các thành phần như chính tả và định dạng và các tệp đính kèm khả nghi
  • Sự khác biệt giữa tùy chọn ngôn ngữ của Gmail của bạn và ngôn ngữ bạn sử dụng trong thư

Điều bạn cần biết:

Điều quan trọng là phải cảnh báo âm mưu lừa đảo, thư cố lừa bạn chia sẻ thông tin cá nhân như mật khẩu hoặc chi tiết thẻ tín dụng. Đối với mọi thư khả nghi, chúng tôi khuyên bạn nên tránh nhấp vào các liên kết và tệp đính kèm và không trả lời thư đó. Xin lưu ý rằng Google sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu hoặc thông tin cá nhân của bạn qua email.

Hành động bạn có thể thực hiện:
Nếu thư dường như là một nỗ lực lấy thông tin cá nhân của bạn, hãy đánh dấu "Báo cáo lừa đảo" cho thư để giúp hệ thống của chúng tôi tìm hiểu từ những nỗ lực đó.

Nếu bạn tin tưởng rằng thư không độc hại, hãy nhấp vào nút "Không phải spam" để chuyển thư ra khỏi thư mục Spam và vào Hộp thư đến của bạn. Cũng có một số việc mà bạn có thể thực hiện để ngăn email hợp pháp không bị đánh dấu là spam.

Các chính sách được đặt bởi quản trị viên

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Gmail, quản trị viên trong tổ chức của bạn có thể quyết định thư nào sẽ không bị đánh dấu là spam.

Điều bạn cần biết:

Những thư này được định tuyến đến Hộp thư đến theo yêu cầu của tổ chức của bạn chứ không phải theo hệ thống phát hiện spam tự động của Gmail. Do đó bạn có thể thấy thư spam được định tuyến đến Hộp thư đến của bạn.

Hành động bạn có thể thực hiện:

Nếu bạn thấy thư trong Hộp thư đến của mình không thuộc hộp thư đó, bạn có thể liên hệ với quản trị viên thư của mình và yêu cầu chính sách miền cần được thay đổi.

Nếu thư có vẻ giống spam nhưng không nằm trong thư mục Spam của bạn, hãy nhấp vào nút "Báo cáo spam" (đồng thời đánh dấu "Báo cáo lừa đảo" cho thư đang cố lấy thông tin cá nhân của bạn).

Nội dung thư trống:

Email không có nội dung trong chủ đề và nội dung thư có thể được phân loại là spam. Người gửi spam có thể vô tình gửi thư trống do lỗi hoặc với mục đích thu thập danh sách các địa chỉ email hợp lệ để gửi spam trong tương lai.

Điều bạn cần biết:

Đối với mọi thư khả nghi, chúng tôi khuyên bạn không nên trả lời thư đó.

Hành động bạn có thể thực hiện:

Nếu thư đến từ một người bạn biết hoặc bạn tin tưởng rằng thư đó không độc hại, bạn có thể nhấp vào nút Không phải spam để chuyển thư ra khỏi Spam và vào Hộp thư đến của bạn. Cũng có một số việc mà bạn có thể thực hiện để ngăn email hợp pháp không bị đánh dấu là spam.

Xem bình luận

Sắp xếp

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP