Hỗ trợ khách hàng

Thuê Email server riêng

Đặc Tính Server
Email Server Dedicated
Số lượng Email Online (POP3 account)
Không giới hạn
Số lượng Email forwarder
(dùng để làm Mail offline nếu như không dùng Catch All)
Không giới hạn
Mail List
Không giới hạn
Catch All (Dùng để làm Email Offline)
(tạo được số lượng email không hạn chế ở server offline)
Thuê Email server riêng
Quản lý email vào
(Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
Thuê Email server riêng
Quản lý email gửi ra
(Kiểm soát nội dung gửi ra của nhân viên)
Thuê Email server riêng
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook Thuê Email server riêng
Sao lưu dữ liệu
Định kỳ hàng tuần
Add-on Domains
5
Chi phí
999.000 x 3 tháng
949.000 x 6 tháng
899.000 x 12 tháng
Đăng ký ít nhất
3 tháng

Email Server Riêng là giải pháp Email dành cho các công ty có nhu cầu:

  • Bảo mật và tốc độ mức cao nhất vì setup chỉ một dịch vụ email trên hệ thống server riêng độc lập cho mỗi khách hàng.
  • Tốc độ cực nhanh - ổn định - liên tục - dữ liệu được backup an toàn.
  • Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys
  • Đáp ứng số lượng Email không giới hạn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.
  • Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên, Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.
  • Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline.
  • Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng.
  • Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng(Trưởng phòng kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên).
  • Chống được Virus, Spam cực kỳ hiệu quả.

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP