Hỗ trợ khách hàng

Hợp đồng dịch vụ mail marketing

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 7319 | Cật nhập lần cuối: 11/23/2019 10:14:23 AM | RSS

Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng vui lòng xem văn bản này. Mọi thắc mắc sau này chúng tôi không giải quyết.

Download bản hợp đồng chính thức tại đây.

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TBVP HẠ LONG
TÒA NHÀ MARITIME BANK, PHÒNG 502 & 503
143 - 145 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, PHÚ NHUẬN

Website: http://www.choixanh.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

CHO THUÊ SERVER GỬI EMAIL OFFLINE

Số hợp đồng: ……./HĐKT/2013

- Căn cứ vào luật thương mại 01/01/2007.

- Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ bưu chính viễn thông.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của 2 bên.

Hôm nay, ngày …………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

08 351 789 78

Fax:

08 3517 2226

Email:

choixanh@choixanh.net

Server Support:

http://support.choixanh.net/

Bên B: hotenkhachhang

Đại diện là:

nguoidaidien

Số CMND:

cmnd.madn

Địa chỉ:

diachi

Mã số thuế:

masothue

Điện thoại:

dienthoai

Fax:

sofax

Email:

emailkhachhang

Số tài khoản:

sotaikhoan

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Bên A cung cấp gói dịch vụ gửi email cho bên B trên server gửi mail offline của bên A với các yêu cầu như sau:

1.1 Cung cấp gói dịch vụ

  • Cung cấp gói dịch vụ: Gửi email theo yêu cầu, danh sách khách hàng chọn lọc từ trên 18 tuổi đến dưới 60 tuổi.
  • Hình thức gửi email: Sử dụng server cloud của bên A (Server tự gửi email, người quản trị sử dụng trình duyệt để cấu hình nội dung)
  • Nội dung có hình ảnh, HTML: .........................................................................................................
  • Thống kê: Thống kê số lượng người đọc email, thống kế số lượng người click vào nội dung email.
  • Lượng email gửi/tháng : ...................................................................................................................

1.2 Các dịch vụ đi kèm của bên A được cung cấp đi kèm:

- Được bên A tư vấn về nội dung, hình thức Mail Marketing.

- Hướng dẫn sử dụng trong suốt thời gian hoạt động tại địa điểm bên A hoặc qua internet, điện thoại.

ĐIỀU II: GIÁ CẢ & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Dịch vụ gửi Mail:

Tên dịch vụ: Mail Marketing HTML Cloud Chuyên nghiệp [www.mailmarketing.com.vn]

Giá cả:

Web trọn gói X giatridonhang VNĐ = giatridonhang VNĐ
Cộng giatridonhang VNĐ

Thông tin chi tiết dịch vụ

  • Nơi đặt máy chủ

Viêt Nam

  • Dung lượng lưu trữ

Quy định rõ dung lượng mà khách hàng được phép sử dụng, hệ thống sẽ tự cảnh bảo trong trường hợp khách hàng sử dụng quá 80% tài nguyên cho phép.

  • Dung lượng truy cập hàng tháng
Quy định rõ băng thông mà khách hàng được phép sử dụng, , hệ thống sẽ tự cảnh bảo trong trường hợp khách hàng sử dụng quá 80% tài nguyên cho phép. Hệ thống tự lock khi quý khác sử dụng hết 110% dung lượng cho phép.
  • Số lượng email gửi
Số lượng email gửi cho khách hàng


2.2 Dịch vụ khác theo yêu cầu:

…………………………………………………………………………………………………..

2.3 Thanh toán:

Giá trị hợp đồng:

………………..x ……………..VNĐ = …….……….VNĐ

………………..x ……………..VNĐ = …….……….VNĐ

Tổng cộng: ……………..VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………………………………….)

- Số tiền đặt cọc: ………………………..VNĐ [30% giá trị hợp đồng]

- Số tiền còn lại: Bên B sẽ thanh toán đủ cho bên A vào thời điểm bên A triển khai 50% dịch vụ theo thỏa thuận.

Điều III : THỜI GIAN THỰC HIỆN.

3.1 Bên A có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ đúng nội dung gói dịch vụ theo thỏa thuận của 2 bên sau 01 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3.2 Bên B phải cung cấp cho bên A đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên A yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên A trong quá trình làm việc.

3.3 Bên A có trách nhiệm theo dõi hoạt động, giải quyết các vấn đề xảy ra của gói dịch vụ trong suốt thời gian gói dịch vụ còn hoạt động, nếu bên B thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán, và cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác.

3.4 Sau khi triển khai 50% dịch vụ như điều 2 mà bên B chưa thanh toán đủ cho bên A, trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A thông báo đã triển khai gói dịch vụ, bên A có quyền tạm ngưng phục vụ các dịch vụ được quy định trong hợp đồng.

Điều IV : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI BÊN A.

4.1 Trách nhiệm của bên A:

- Tư vấn soạn thảo nội dung, các hình thức gửi email cho bên B.

- Theo dõi, xử lý các sự cố xảy ra khi trong quá trình gửi email tự động trên server bên A.

- Giải thích điều khoản của hợp đồng cho bên B.

4.2 Quyền lợi của bên A:

- Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.

- Yêu cầu bên B thanh toán thêm các chi phí phát sinh do nhu cầu hoặc do lỗi của bên B.

- Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm trách nhiệm thanh toán.

- Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu nội dung email của bên B có chứa nội dung, hình ảnh kèm theo vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam hoặc có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước CHXHCN Việt Nam.

- Chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm những quy định trong Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 13/8/2008.

Điều V : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI BÊN B.

5.1 Trách nhiệm của bên B:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết cho bên A.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.

- Tự chịu trách nhiệm nội dung mail marketing gửi đi của bên B, mail marketing đảm bảo không phải thư lừa đảo, chứa các phần mềm gây hại đối với người nhận thư và chứa các nội dung vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

- Mỗi tuần chỉ được gửi cùng 1 nội dung đến email theo Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 13/8/2008.

5.2 Quyền lợi của bên B:

- Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

- Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên B đã giao cho bên A, đồng thời yêu cầu bên A xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên A khi hợp đồng này được thanh lý.

Điều VI : TRIỂN KHAI, HOẠT ĐỘNG.

- Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dịch vụ đã ký kết với bên B.

- Bên A đảm bảo gửi email cho bên B với khả năng gửi 100.000 email / ngày.

- Bên A đảm bảo hoạt động của dịch vụ đúng những nội dung đã ký kết với bên B.

Điều VII : ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

7.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

7.2 Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

7.3 Trường hợp có nhiều sự thay đổi, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị.

7.4 Hợp đồng này hết hiệu lực sau khi bên A thông báo đã hoàn thành việc gửi mail cho bên B mà không cần thành lập biên bản nghiệm thu hợp đồng, trừ khi có yêu cầu của bên B.

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

Đại diện bên B

nguoidaidien

Xem bình luận

Sắp xếp

Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP